Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 948
Dátum doručenia: 16. 3. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 982 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 982 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1340 zo dňa 18. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1333 zo dňa 17. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us601340 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601340 (19 KB)

Rokovanie výborov

22. 3. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci
22. 3. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

22. 3. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 22. 3. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 03. 2022 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0948 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0948 Miloš Svrček II (63 KB)
22. 03. 2022 16:14 Krúpa, Juraj Detail návrhu 8 0948 Juraj Krúpa II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0948 Juraj Krúpa II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1357 zo dňa 22. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 3. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 3. 2022), číslo 92/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT