Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 844
Dátum doručenia: 7.2.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo obrany SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 4.5.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.5.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 887 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 887 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1092 zo dňa 13.3.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 4.5.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.5.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281092 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281092 (21 KB)

Rokovanie výborov

2.5.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
24.4.2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
9.5.2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 15.5.2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1157 zo dňa 15. 5. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31.5.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19.6.2018), číslo 171/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT