Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 17. januára 2018 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 529
Dátum doručenia: 21. 4. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Danko, K. Farkašovský, T. Jančula, S. Kmec, D. Tittel, J. Ridoško)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 545 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 545 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 629 zo dňa 16. 5. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us170629 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170629 (19 KB)

Rokovanie výborov

6. 6. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 6. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT