Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1547
Dátum doručenia: 9. 6. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2085 zo dňa 10. 6. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2010.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 2080 zo dňa 10. 6. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

10. 6. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 6. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet


Rokovanie gestorského výboru

10. 6. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 10. 6. 2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 06. 2010 13:49 Lipšic, Daniel Detail návrhu 4 1547 Daniel Lipšic II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1547 Daniel Lipšic II (70 KB)
10. 06. 2010 13:59 Janiš, Stanislav Detail návrhu 4 1547 Stanislav Janiš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1547 Stanislav Janiš II (104 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2086 zo dňa 10. 6. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 6. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 6. 2010), čiastka 105/2010, číslo 266/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT