Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra JÁNOŠA, Magdy KOŠÚTOVEJ a Tibora LEBOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (Navrhovatelia listom z 26. novembra 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na nasledujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky) (Navrhovatelia listom z 9. januára 2014 požiadali o presun svojho návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v II. štvrťroku) (Navrhovatelia listom z 24. júna 2014 požiadali o presun svojho návrhu zákona na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky) (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 794
Dátum doručenia: 8. 11. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Jánoš, M. Košútová, T. Lebocký)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 772 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 772 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1160 zo dňa 29. 5. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351160 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351160 (21 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. 6. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 6. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

24. 6. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT