Parlamentná tlač 1101

Číslo 1101
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 26. 8. 2022
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. októbra 2022 o presun ich návrhu zákona na novembrovú schôdzu, ktorá sa začne 29. novembra 2022.) (Navrhovateľ požiadal listom z 25. novembra 2022 o zaradenie jeho návrhu zákona na nasledujúcu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.) (Navrhovateľ požiadal listom z 27. marca 2022 o zaradenie jeho návrhu zákona na nasledujúcu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 2. mája 2023.)
Poznámka