Parlamentná tlač 1493

Číslo 1493
Typ Iný typ
Dátum doručenia 16. 5. 2019
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (17 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu (Iný typ dokumentu) Návrh štátneho záverečného účtu (362 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2018 (Príloha) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2018 (38 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2018 (318 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2018 (39 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2018 (396 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2018 (33 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2018 (305 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2018 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2018 - záväzné ukazovatele (16 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2018 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2018 - záväzné ukazovatele (219 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (110 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (506 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2018 (35 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2018 (234 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (66 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (509 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2018 (523 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2018 (631 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2018 (47 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2018 (630 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2018 (33 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2018 (300 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (92 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (495 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2018 (69 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2018 (527 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2018 (42 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2018 (361 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (45 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (374 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2018  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2018 (52 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2018  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2018 (409 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (29 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (282 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (25 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (247 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2018 (37 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2018 (420 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2018 a 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2018 a 2017 (36 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2018 a 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2018 a 2017 (317 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2018 (17 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2018 (236 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2018 (14 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2018 (207 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (21 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (424 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (40 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2018 (469 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (13 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (203 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (38 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (529 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (41 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2018 (513 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (44 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 (405 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2018 (33 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2018 (214 KB)