Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Stanovisko k NZ (Pripravená informácia k NZ)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1648
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Richter, R. Takáč)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1711 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1711 (20 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2222 zo dňa 9. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902222 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902222 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT