Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUClAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1378
Dátum doručenia: 8. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnko, M. Kuciaňová, J. Paška, J. Soboňa, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1452 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1452 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1788 zo dňa 13. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451788 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451788 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 6. 2019, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
18. 6. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 25. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1908 zo dňa 25. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 7. 2019), číslo 229/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT