Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
56. schôdza výboru
Č. CRD-562/2019
132
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378) s touto pripomienkou:
„V čl. I sa suma „4 eurá“ mení na sumu „5 eur““,
Cieľom návrhu je priblížiť príplatok pre oprávnené osoby do výšky, v akej je tento príplatok priznaný oprávneným osobám v Českej republike. Suma 5 eur predstavuje zvýšenie tohto príplatku v priemere mierne vyššiu úroveň od úrovne v Českej republike. Tento návrh si kladie za cieľ zrovnoprávniť zmierňovanie ujmy oprávneným osobám v oboch nástupníckych štátoch po Česko-Slovenskej republike.
C.ukladá
predsedníčke výboru Anne Verešovej informovať gestorský Výbor NR SR pre sociálne veci o prijatom uznesení.
Natália Blahová Anna Verešová
Augustín Hambálek predsedníčka výboru
overovatelia