Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Tibora BERNAŤÁKA, Jaroslava PAŠKU a Antona HRNKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1343
Dátum doručenia: 6. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, A. Hrnko, J. Paška, E. Smolíková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1420 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1420 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1860 zo dňa 21. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451860 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451860 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 26. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1920 zo dňa 26. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 7. 2019), číslo 217/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT