Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 279
Dátum doručenia: 4.3.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11.5.2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13.5.2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 278 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 278 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 348 zo dňa 23.3.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11.5.2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13.5.2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160348 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160348 (15 KB)

Rokovanie výborov

11.5.2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3.5.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
3.5.2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
5.5.2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

16. 5. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 2.6.2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 05. 2011 Dostál, Ondrej Detail návrhu 5 0279 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0279 Ondrej Dostál II (58 KB)
01. 06. 2011 15:37 Madej, Róbert Detail návrhu 5 0279 Róbert Madej1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0279 Róbert Madej1 II (90 KB)
01. 06. 2011 15:37 Madej, Róbert Detail návrhu 5 0279 Róbert Madej2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0279 Róbert Madej2 II (367 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 493 zo dňa 2. 6. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT