Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Igora MATOVIČA, Petra LIBU a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1378
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, M. Kuriak, P. Liba, I. Matovič, V. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1447 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1447 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1997 zo dňa 8. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us831997 (Uznesenie (1. čítanie)) Us831997 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 22. 3. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

14. 03. 2023 Viskupič, Marián Detail návrhu 8 1378 Marián Viskupič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1378 Marián Viskupič II (85 KB)
21. 03. 2023 Hajšelová, Petra Detail návrhu 8 1378 Petra Hajšelová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1378 Petra Hajšelová II (75 KB)
22. 03. 2023 16:33 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1378 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1378 Peter Kremský II (62 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2132 zo dňa 22. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT