Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Andreja HRNČIARA, Eleméra JAKABA a Igora JANCKULÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 746
Dátum doručenia: 7. 11. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, B. Bugár, A. Hrnčiar, E. Jakab, I. Janckulík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 769 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 769 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 943 zo dňa 30. 11. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230943 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230943 (21 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 8. 2. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

08. 02. 2018 15:53 Drobný, Stanislav Detail návrhu 7 0746 Stanislav Drobný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0746 Stanislav Drobný II (52 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1050 zo dňa 8. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 3. 2018), číslo 59/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT