Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Andreja HRNČIARA, Eleméra JAKABA a Igora JANCKULIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Drobný, Stanislav
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 08. 02. 2018 15:53


Podpísaní poslanci
 • Kotleba, Marian
 • Mazurek, Milan
 • Mora, Ján
 • Kolesár, Juraj
 • Kotleba, Martin
 • Beluský, Martin
 • Schlosár, Rastislav
 • Krupa, Peter
 • Mizík, Stanislav
 • Grausová, Natália
 • Kecskés, Ján
 • Uhrík, Milan
 • Drobný, Stanislav
 • Holúbek, Rastislav
 • Marček, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0746 Stanislav Drobný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0746 Stanislav Drobný II (52 KB)