Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 730 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 598)
Dátum doručenia: 3. 10. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Janíková, J. Paška, M. Šimkovičová, Ľ. Želiezka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 751 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 751 (13 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
10. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 12. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 862 zo dňa 12. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 10. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 10. 2017), číslo 260/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT