Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 983
Dátum doručenia: 24. 4. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Jakab, J. Nagy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 986 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 986 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1183 zo dňa 6. 6. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351183 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351183 (22 KB)

Rokovanie výborov

24. 6. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. 6. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 6. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

24. 6. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR dňa 26. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1225 zo dňa 26. 6. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 7. 2014), čiastka 67, číslo 198/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT