Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 31
Dátum doručenia: 24. 3. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 16 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 16 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 30 zo dňa 24. 3. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24. 3. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24. 3. 2020.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 28 zo dňa 24. 3. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us030030 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030030 (16 KB)

Rokovanie výborov

24. 3. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 3. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

24. 3. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 24. 3. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 31 zo dňa 24. 3. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 3. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 3. 2020), číslo 56/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT