Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1151
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Taraba)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1199 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1199 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1675 zo dňa 4. 10. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 3. 11. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 5. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

12. 10. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 18. 5. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2282 zo dňa 18. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT