Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 975
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, E. Pfundtner)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1025 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1025 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1213 zo dňa 29. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 29. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311213 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311213 (15 KB)

Rokovanie výborov

21. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

21. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR dňa 13. 9. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 06. 2018 Remišová, Veronika Detail návrhu 7 0975 Veronika Remišová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0975 Veronika Remišová II (79 KB)
12. 09. 2018 Antal, Peter Detail návrhu 7 0975 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0975 Peter Antal II (110 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1342 zo dňa 13. 9. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 10. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 10. 2018), číslo 283/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT