Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA, Tibora JANČULU, Jaroslava RIDOŠKA a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 528
Dátum doručenia: 21. 4. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, A. Danko, T. Jančula, J. Ridoško, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 544 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 544 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 628 zo dňa 16. 5. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us170628 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170628 (19 KB)

Rokovanie výborov

8. 6. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 6. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

8. 6. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 14. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 692 zo dňa 14. 6. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 6. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 7. 2017), číslo 180/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT