Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 523
Dátum doručenia: 21.4.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Petrák, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15.6.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16.6.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 539 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 539 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 630 zo dňa 16.5.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15.6.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16.6.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us170630 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170630 (19 KB)

Rokovanie výborov

6.6.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
7.6.2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 14.6.2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

14. 06. 2017 11:31 Blanár, Juraj Detail návrhu 7 0523 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0523 Juraj Blanár II (80 KB)
14. 06. 2017 09:40 Goga, Pavol Detail návrhu 7 0523 Pavol Goga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0523 Pavol Goga II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 693 zo dňa 14. 6. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26.6.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4.7.2017), číslo 177/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT