Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Tibora JANČULU a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1221
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnko, T. Jančula, J. Paška, D. Tittel, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1630 zo dňa 7. 2. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401630 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401630 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 3. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
21. 3. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

26. 3. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 27. 3. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 03. 2019 14:59 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 1221 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1221 Ondrej Dostál II (70 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1683 zo dňa 27. 3. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT