Parlamentná tlač 461

Číslo 461
Typ Správa
Dátum doručenia 10. 3. 2021
Názov Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021 (Navrhovateľ požiadal listom zo 14. júna 2021 o zaradenie jeho materiálu do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom od 16. septembra 2021.)
Poznámka