Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľky vzali listom zo 16. marca 2021 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 210
Dátum doručenia: 27. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, J. Halgašová, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 200 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 200 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 291 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120291 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120291 (18 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16. 10. 2020, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 2. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
18. 11. 2020, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT