Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 729 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 597)
Dátum doručenia: 3. 10. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Číž, D. Jarjabek, D. Čaplovič, Ľ. Petrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 750 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 750 (13 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2017, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 11. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 860 zo dňa 11. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 10. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 10. 2017), číslo 261/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT