Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
29. schôdza výboru
Číslo: PREDS – 643/2017
77
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 10. októbra 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného zákona (tlač 729a) vo výboroch NR SR podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného zákona (tlač 729a) vo výboroch NR SR podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
C. poveruje Jána Senka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému zákonu a predniesť spoločnú správu výborov
2.predložiť Národnej rady Slovenskej republiky návrh podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D. ukladá predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Dušan Tittel. v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru