Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1341
Dátum doručenia: 6. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Farkašovský, T. Jančula, M. Kuciaňová, J. Soboňa, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1418 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1418 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1922 zo dňa 26. 6. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461922 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461922 (22 KB)

Rokovanie výborov

5. 9. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 9. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 17. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 09. 2019 Farkašovský, Karol Detail návrhu 7 1341 Karol Farkašovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1341 Karol Farkašovský II (62 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2030 zo dňa 17. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 10. 2019), číslo 317/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT