Detaily medzinárodnej zmluvy

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou

Medzinárodná zmluva, parlamentná tlač 42
Dátum doručenia: 17. 5. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre európske záležitosti, Zahraničný výbor NR SR a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 40 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 40 (13 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 6. 2012, Výbor NR SR pre európske záležitosti
13. 6. 2012, Zahraničný výbor NR SR
13. 6. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 48 zo dňa 22. 6. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Us030048 (Uznesenie (3. čítanie)) Us030048 (23 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT