Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1582
Dátum doručenia: 28. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1594 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1594 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1838 zo dňa 25. 6. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531838 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531838 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 9. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 9. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 9. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 18. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1896 zo dňa 18. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 10. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 10. 2015), čiastka 71, číslo 242/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT