Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 663
Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, G. Gyimesi, J. Halgašová, R. Kazda, R. Sloboda, M. Viskupič)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 693 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 693 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 961 zo dňa 29. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400961 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400961 (19 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 10. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 30. 11. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2021 11:59 Halgašová, Jarmila Detail návrhu 8 0663 Jarmila Halgašová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0663 Jarmila Halgašová II (140 KB)
26. 11. 2021 11:59 Halgašová, Jarmila Detail návrhu 8 0663 Jarmila Halgašová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0663 Jarmila Halgašová2 II (159 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1121 zo dňa 30. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 12. 2021), číslo 511/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT