Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja KRÚPU, Petra PČOLINSKÉHO a Jána BENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 31. augusta 2021 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 585
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Benčík, J. Krúpa, P. Pčolinský, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 598 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 598 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 840 zo dňa 24. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320840 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320840 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT