Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 576
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, J. Halgašová, J. Karahuta, J. Šíbl, M. Šuteková, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 589 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 589 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 839 zo dňa 24. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320839 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320839 (18 KB)

Rokovanie výborov

10. 9. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 9. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 28. 9. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 09. 2021 11:50 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 0576 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0576 Anna Zemanová II (76 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 952 zo dňa 28. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 10. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 10. 2021), číslo 375/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT