Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 212
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Krajčír, P. Pčolinský, R. Sloboda, J. Šeliga, R. Vašečka, A. Zemanová, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 202 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 202 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 316 zo dňa 25. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120316 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120316 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 10. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 5. 11. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 11. 2020 Vašečka, Richard Detail návrhu 8 0212 Richard Vašečkanew II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0212 Richard Vašečkanew II (100 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 416 zo dňa 5. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT