Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 158
Dátum doručenia: 19. 6. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, R. Foltin, J. Halgašová, M. Péter, R. Sloboda, J. Šeliga, M. Žiak)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 146 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 146 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 216 zo dňa 15. 7. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090216 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090216 (17 KB)

Rokovanie výborov

8. 9. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
9. 9. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR dňa 22. 9. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 09. 2020 Foltin, Roman Detail návrhu 8 0158 Roman Foltin II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0158 Roman Foltin II (97 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 273 zo dňa 22. 9. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 10. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 10. 2020), číslo 280/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT