Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Petra ŽIGU a Matúša ŠUTAJA EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 147
Dátum doručenia: 18. 6. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Pellegrini, R. Raši, D. Saková, M. Šutaj Eštok, P. Žiga)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 137 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 137 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 227 zo dňa 15. 7. 2020.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us090227 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090227 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT