Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1767
Dátum doručenia: 7. 11. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 25. 2. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 26. 2. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRVšetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT