PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-9/2020
1947
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. januára 2020
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 5. novembra 2019 č. 1862 (tlač 1755), č. 1863 (tlač 1756), č. 1864 (tlač 1757), č. 1865 (tlač 1758), č. 1866 (tlač 1759), rozhodnutia z 11. novembra 2019 č. 1877 (tlač 1767), č. 1878 (tlač 1768), č. 1879 (tlač 1769), č. 1880 (tlač 1770), č. 1881 (tlač 1771), č. 1882 (tlač 1772), č. 1883 (tlač 1773), č. 1884 (tlač 1774), č. 1885 (tlač 1775), č. 1886 (tlač 1776), č. 1887 (tlač 1777), č. 1888 (tlač 1778), č. 1889 (tlač 1779), č. 1890 (tlač 1780), č. 1891 (tlač 1781), č. 1892 (tlač 1782), č.1893 (tlač 1783), č. 1894 (tlač 1784), č. 1895 (tlač 1785),č. 1896 (tlač 1786), č. 1897 (tlač 1787), č. 1898 (tlač 1790), č. 1899 (tlač 1791), č. 1900 (tlač 1792), č. 1902 (tlač 1794), č. 1903 (tlač 1795), č. 1904 (tlač 1796), č. 1905 (tlač 1797), č. 1906 (tlač 1798), č. 1907 (tlač 1799), č. 1908 (tlač 1800), č. 1909 (tlač 1801), č. 1910 (tlač 1802), č. 1911 (tlač 1803), č. 1912 (tlač 1804), č. 1913 (tlač 1805), č. 1914 (tlač 1806), č. 1915 (tlač 1807), č. 1916 (tlač 1808), č. 1917 (tlač 1809), č. 1918 (tlač 1810), č. 1919 (tlač 1811), č. 1920 (tlač 1812), č. 1921 (tlač 1813) a rozhodnutie z 13. novembra 2019 č. 1926 (tlač 1568, 1651, 1685, 1686, 1687, 1688, 1691, 1700, 1701, 1705 a 1735) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od
prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Andrej D a n k o v. r.