Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 577
Dátum doručenia: 25. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, B. Bugár, G. Gál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 595 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 595 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 699 zo dňa 15. 6. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180699 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180699 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 9. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 9. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 09. 2017 19:02 Heger, Eduard Detail návrhu 7 0577 Eduard Heger II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0577 Eduard Heger II (68 KB)
13. 09. 2017 19:02 Heger, Eduard Detail návrhu 7 0577 Eduard Heger 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0577 Eduard Heger 2 II (82 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 824 zo dňa 14. 9. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 10. 2017), číslo 248/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT