Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1401
Dátum doručenia: 10. 2. 2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Košútová, T. Lebocký, Ľ. Martinák, S. Pavlovičová, R. Puci, M. Záhumenský)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1410 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1410 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1642 zo dňa 17. 3. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481642 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481642 (21 KB)

Rokovanie výborov

22. 4. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
30. 4. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 14. 5. 2015.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1728 zo dňa 14. 5. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 5. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 6. 2015), čiastka 39, číslo 122/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT