Parlamentná tlač 1638

Číslo 1638
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23.8.2019
Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. (Navrhovateľka vzala listom zo 4. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.)