Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2016 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike (tlač 556).
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 556 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Laššáková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 120
Za 81
Proti 5
Zdržali sa 34
Nehlasovali 0
Interpelácie poslancov.
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 550).
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 550 
   
   
   
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016 (tlač 501).
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 501 
Uviedol: 
  • Ondrej Krajňák (predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa) (viac)
Spravodajca:  Erika Jurinová (viac) 
Rečníci:  Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 121
Za 56
Proti 13
Zdržali sa 51
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8. decembra 2011 ako nástroja na riešenie nedostatku financií na dobudovanie nadradenej - prioritnej cestnej infraštruktúry (tlač 614).
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 614 
Uviedol: 
  • Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:  Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac), Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac) 
Správa špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch o stave zákonnosti za rok 2016 (tlač 557).
Dátum 21. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 66  
Číslo tlače: 557 
Uviedol: 
  • Dušan Kováčik (špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR) (viac)
Spravodajca:  Tibor Bernaťák (viac) 
Rečníci:  Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Ľubomír Galko (poslanec NR SR) (viac), Ján Marosz (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 122
Za 75
Proti 47
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 609).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 609 
Uviedol:   
Spravodajca:  Tibor Bernaťák (viac) 
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR va tajnom hlasovaní zvolila Eugena Cimmermanna a Dávida Štefanku za kandidátov na člena disciplinárneho senátu.
Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2016 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike (tlač 556).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 556 
Uviedol: 
  • Jaromír Čižnár (generálny prokurátor SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Laššáková (viac) 
Rečníci:  Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Martin Glváč (podpredseda NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Alan Suchánek (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Natália Grausová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 565).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 565 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v opakovanom tajnom hlasovaní zvolila Jaroslava Rezníka za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.
Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 608).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 608 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 547). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 566).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 61  
Číslo tlače: 547, 566 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ladislav Kamenický (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 148
Za 101
Proti 19
Zdržali sa 28
Nehlasovali 0
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (tlač 551) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 60  
Číslo tlače: 551 
Uviedol:   
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 147
Za 132
Proti 0
Zdržali sa 14
Nehlasovali 1
Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2016. (Vyhradené)
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 75  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Gábor Grendel (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 148
Za 123
Proti 13
Zdržali sa 11
Nehlasovali 1
Správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2016. (Vyhradené)
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 74  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Richard Vašečka (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 147
Za 122
Proti 14
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 611 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľubomír Petrák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 148
Za 101
Proti 1
Zdržali sa 45
Nehlasovali 1
Správa o činnosti komisára pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie roka 2016 (tlač 494).
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 494 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľubomír Želiezka (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 146
Za 81
Proti 51
Zdržali sa 13
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 513) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 18  
Číslo tlače: 513 
Uviedol:   
Spravodajca:  Róbert Puci (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 146
Za 91
Proti 0
Zdržali sa 55
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu (tlač 510) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 510 
Uviedol:   
Spravodajca:  Karol Galek (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 147
Za 68
Proti 18
Zdržali sa 60
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 600) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 35  
Číslo tlače: 600 
Uviedol:   
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 145
Za 58
Proti 27
Zdržali sa 60
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 599) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2017 
Číslo schôdze 18 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 599 
Uviedol:   
Spravodajca:  Zuzana Šebová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 145
Za 53
Proti 38
Zdržali sa 54
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.