Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016 (tlač 490).
Dátum 19. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 490 
Uviedol:   
Spravodajca:  Mária Janíková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 126
Za 115
Proti 0
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2016 (tlač 491).
Dátum 19. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 491 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dušan Tittel (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 127
Za 103
Proti 0
Zdržali sa 24
Nehlasovali 0
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 481).
Dátum 19. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 481 
Uviedol:   
Spravodajca:  Eduard Adamčík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 123
Za 106
Proti 0
Zdržali sa 17
Nehlasovali 0
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 (tlač 502).
Dátum 19. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 502 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Baláž (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 125
Za 110
Proti 4
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016 (tlač 490).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 490 
Uviedol: 
  • Zuzana Stavrovská (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) (viac)
Spravodajca:  Mária Janíková (viac) 
Rečníci:  Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2016 (tlač 491).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 491 
Uviedol: 
  • Marta Danielová (predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu) (viac)
Spravodajca:  Dušan Tittel (viac) 
Rečník:  Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac) 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 481).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 481 
Uviedol: 
  • Karol Mitrík (predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR) (viac)
Spravodajca:  Eduard Adamčík (viac) 
Rečníci:  Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 (tlač 502).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 502 
Uviedol: 
  • Jozef Makúch (guvernér Národnej banky Slovenska) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Baláž (viac) 
Rečník:  Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac) 
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2016 (tlač 486).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 486 
Uviedol: 
  • Jozef Makúch (guvernér Národnej banky Slovenska) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 125
Za 113
Proti 0
Zdržali sa 11
Nehlasovali 1
Zákon zo 16. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 563) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 563 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Mojš (viac) 
Rečníci:  Ján Marosz (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR zákon schválila.
Prítomní 126
Za 81
Proti 45
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Martina POLlAČIKA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (tlač 507) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 507 
Uviedol: 
  • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Klus (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Peter Osuský (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 42
Proti 23
Zdržali sa 60
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Eugena JURZYCU, Jany KlŠŠOVEJ a Vladimíra SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 504) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 504 
Uviedol: 
  • Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Karol Galek (viac) 
Rečník:  Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 40
Proti 13
Zdržali sa 71
Nehlasovali 2
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 487).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 487 
   
   
   
Interpelácie poslancov.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Hodina otázok. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini zastupujúc predsedu vlády SR Roberta Fica odpovedal na otázky poslancov Ľuboša Blahu, Petra Šucu a Pavla Gogu. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek zastupujúc podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka odpovedal na otázku poslankyne Soni Gaborčákovej a poslanca Martina Fecka. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odpovedal na otázku poslanca Miroslava Beblavého a na otázky poslankýň Kataríny Macháčkovej, Zuzany Zimenovej a Anny Verešovej. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek zastupujúc ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana odpovedal na otázku poslankyne Soni Gaborčákovej.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Správa o činnosti komisára pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie roka 2016 (tlač 494).
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 494 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 544) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 544 
Uviedol: 
  • Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Soňa Gaborčáková (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 30
Proti 26
Zdržali sa 69
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Stanislava DROBNÉHO a Jána MORU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 537) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 537 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 117
Za 32
Proti 46
Zdržali sa 30
Nehlasovali 9
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Stanislava DROBNÉHO, Milana MAZUREKA a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 536) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 536 
Uviedol:   
Spravodajca:  Rastislav Schlosár (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 116
Za 21
Proti 53
Zdržali sa 32
Nehlasovali 10
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA a Juraja KOLESÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 535) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2017 
Číslo schôdze 17 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 535 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Mora (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 116
Za 15
Proti 52
Zdržali sa 41
Nehlasovali 8

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.