Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Hodina otázok. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini zastupujúc predsedu vlády SR Roberta Fica odpovedal na otázky poslancov Ľuboša Martináka, Pavla Gogu a Mariána Kéryho. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker zastupujúc ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinu Lubyovú odpovedal na otázku poslankyne Veroniky Remišovej. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker odpovedal na otázku poslanca Mariána Kéryho a na otázky poslankyne Jany Cigánikovej. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odpovedal na otázku poslanca Tibora Bastrnáka. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker zastupujúc ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka odpovedal na otázku poslanca Eleméra Jakaba a na otázku poslanca Eugena Jurzycu. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini odpovedal na otázku poslanca Mariána Kéryho. Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská odpovedala na otázku poslanca Ondreja Dostála. Minister financií SR Peter Kažimír odpovedal na otázky poslancov Martina Klusa a Eugena Jurzycu.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 748) - druhé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 748 
Uviedol:   
Spravodajca:  Mikuláš Krajkovič (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 809) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 809 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Sloboda (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 128
Za 42
Proti 24
Zdržali sa 61
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 687) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 687 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 129
Za 56
Proti 9
Zdržali sa 64
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 833 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 127
Za 61
Proti 12
Zdržali sa 54
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ, Simony PETRÍK a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 832 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Marček (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 128
Za 58
Proti 7
Zdržali sa 63
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 823) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 66  
Číslo tlače: 823 
Uviedol:   
Spravodajca:  Stanislav Mizík (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 127
Za 5
Proti 46
Zdržali sa 74
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana MAZUREKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána KECSKÉSA a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 825) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 825 
Uviedol:   
Spravodajca:  Katarína Macháčková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 122
Za 24
Proti 52
Zdržali sa 32
Nehlasovali 14
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána KECSKÉSA a Martina KOTLEBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 814) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 814 
Uviedol:   
Spravodajca:  Katarína Macháčková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 122
Za 29
Proti 30
Zdržali sa 50
Nehlasovali 13
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA a Martina BELUSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 807) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 63  
Číslo tlače: 807 
Uviedol:   
Spravodajca:  Rastislav Schlosár (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh ústavného zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 21
Proti 40
Zdržali sa 49
Nehlasovali 15
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA a Martina BELUSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 802) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 802 
Uviedol:   
Spravodajca:  Rastislav Schlosár (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh ústavného zákona do druhého čítania.
Prítomní 124
Za 14
Proti 41
Zdržali sa 50
Nehlasovali 19
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA a Adriany PČOLlNSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 828) - prvé čítanie.
Dátum 15. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 61  
Číslo tlače: 828 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 57
Proti 8
Zdržali sa 60
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 809) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 809 
Uviedol: 
  • Martin Klus (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Sloboda (viac) 
Rečník:  Martin Klus (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 687) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 687 
Uviedol: 
  • Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečník:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 833 
Uviedol: 
  • Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečník:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ, Simony PETRÍK a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 832 
Uviedol: 
  • Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Marček (viac) 
Rečníci:  Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac), Karol Farkašovský (poslanec NR SR) (viac), Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac), Peter Marček (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 823) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 66  
Číslo tlače: 823 
Uviedol: 
  • Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Stanislav Mizík (viac) 
Rečník:  Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana MAZUREKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána KECSKÉSA a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 825) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 825 
Uviedol: 
  • Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Katarína Macháčková (viac) 
Rečníci:  Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac), Peter Pamula (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána KECSKÉSA a Martina KOTLEBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 814) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 814 
Uviedol: 
  • Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Katarína Macháčková (viac) 
Rečník:  Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA a Martina BELUSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 807) - prvé čítanie.
Dátum 14. 2. 2018 
Číslo schôdze 26 
Bod programu: 63  
Číslo tlače: 807 
Uviedol: 
  • Milan Uhrík (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Rastislav Schlosár (viac) 
Rečníci:  Milan Uhrík (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.