Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14 7.4.2017
12:44:00
197 417 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA a Eduarda HEGERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 417) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 197
14 7.4.2017
12:42:55
196 468 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 468) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 196
14 7.4.2017
12:41:39
195 462 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 462) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 195
14 7.4.2017
12:40:29
194 408 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 408) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 194
14 7.4.2017
12:39:07
193 364 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 364) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 193
14 7.4.2017
12:38:00
192 413 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 413). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 192
14 7.4.2017
12:37:07
191 373 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 373) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 191
15 7.4.2017
08:13:27
3 495 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi RICHTEROVI, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 495). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Hlasovanie č. 3
15 6.4.2017
16:04:34
2 Hlasovanie o tom, aby sa pokračovalo v rokovaní o tlači 495 aj po 19.00 hod. až do ukončenia jej prerokovania, vrátane hlasovania. Hlasovanie č. 2
15 6.4.2017
16:02:19
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
14 6.4.2017
11:16:48
190 416 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2016 (tlač 416). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 190
14 6.4.2017
11:15:47
189 415 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2016 (tlač 415). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 189
14 6.4.2017
11:14:45
188 414 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2016 (tlač 414). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 188
14 6.4.2017
11:13:10
187 432 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 432). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa udeľuje pokuta posl. Mazurekovi. Hlasovanie č. 187
14 6.4.2017
11:12:26
186 432 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 432). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa udeľuje pokuta posl. Mizíkovi. Hlasovanie č. 186
14 6.4.2017
11:11:18
185 474 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 474) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 185
14 6.4.2017
11:10:14
184 473 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 473) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 184
14 6.4.2017
11:09:00
183 470 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 470) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 183
14 6.4.2017
11:07:45
182 457 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 457) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 182
14 6.4.2017
11:06:39
181 456 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 181

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.