Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
23 13.12.2017
17:29:01
190 788 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA, Milana LAURENČÍKA a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 788) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 190
23 13.12.2017
17:27:46
189 782 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 782) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 189
23 13.12.2017
17:26:29
188 758 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 758). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 188
23 13.12.2017
14:01:00
187 795 Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady (tlač 795) - opakovaná voľba
23 13.12.2017
11:34:31
186 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála. Hlasovanie č. 186
23 13.12.2017
11:31:48
185 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 185
23 13.12.2017
11:30:55
184 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 184
23 13.12.2017
11:30:07
183 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dubačová. Hlasovanie č. 183
23 13.12.2017
11:29:29
182 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 11 a 13. Hlasovanie č. 182
23 13.12.2017
11:28:50
181 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10, 12, 14, 15 a 16. Hlasovanie č. 181
23 13.12.2017
11:27:55
180 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 180
23 13.12.2017
11:26:30
179 787 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 787) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 179
23 13.12.2017
11:25:26
178 771 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 771) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 178
23 13.12.2017
11:24:09
177 745 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 177
23 13.12.2017
11:22:56
176 744 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 744) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 176
23 13.12.2017
11:21:56
175 743 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 743) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 175
23 13.12.2017
11:20:41
174 741 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA, Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 741) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 174
23 13.12.2017
11:18:16
173 737 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020 (tlač 737). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 173
23 13.12.2017
11:15:52
172 728 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad na roky 2019 a 2020 (tlač 728). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 172
23 13.12.2017
11:14:36
171 700 K zákonu o štátnom rozpočte na rok 2018 a k rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (tlač 700). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR berie na vedomie rozpočet verejnej správy. Hlasovanie č. 171

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.