Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
28 14.3.2018
18:04:21
118 Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba o tlači 903 a 906 konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 118
28 14.3.2018
17:59:14
117 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 117
28 14.3.2018
17:57:59
116 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 116
28 14.3.2018
17:56:51
115 857 Návrh štatútu Rady pre štátnu službu (tlač 857). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 115
28 14.3.2018
17:55:48
114 851 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 851). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 114
28 14.3.2018
17:54:49
113 850 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 850). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 113
28 14.3.2018
17:53:42
112 849 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 849). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 112
28 14.3.2018
17:52:07
111 887 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 887) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 111
28 14.3.2018
17:50:58
110 864 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 864) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 110
28 14.3.2018
17:49:31
109 863 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU. Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO, Petra KRUPU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 863) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 109
28 14.3.2018
17:48:35
108 873 Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd (tlač 873). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 108
28 14.3.2018
17:48:00
120 906 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906).
28 14.3.2018
17:47:32
107 861 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána MORU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon) (tlač 861) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 107
28 14.3.2018
17:46:17
106 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 106
28 14.3.2018
17:45:27
105 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 105
28 14.3.2018
17:45:00
119 906 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906)
28 14.3.2018
17:44:36
104 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kecskés, 2. návrh. Hlasovanie č. 104
28 14.3.2018
17:43:53
103 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kecskés, 1. návrh. Hlasovanie č. 103
28 14.3.2018
17:43:15
102 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mojš, 2. návrh. Hlasovanie č. 102
28 14.3.2018
17:42:28
101 751 Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mojš, 1. návrh. Hlasovanie č. 101

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.