Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
864 21. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
863 21. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU. Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO, Petra KRUPU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovNávrh zákona
857 21. 2. 2018Návrh štatútu Rady pre štátnu službuIný typ
851 21. 2. 2018Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017Správa
850 21. 2. 2018Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017Správa
862 20. 2. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovNávrh zákona
861 16. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána MORU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon)Návrh zákona
860 16. 2. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Úrade komisára pre deti Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republikyIný typ
859 15. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Jany KIŠŠOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
854 8. 2. 2018Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
844 7. 2. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
856 6. 2. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dlhodobému plánu a aktuálnemu stavu modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republikyIný typ
855 1. 2. 2018Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za roky 2016 a 2017Správa
853 31. 1. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
852 31. 1. 2018Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
847 31. 1. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, zmeny v zložení stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únieIný typ
843 30. 1. 2018Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky - nová voľbaIný typ
842 30. 1. 2018Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej radyIný typ
841 30. 1. 2018Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiuIný typ
839 30. 1. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.