Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
622 20. 7. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisovNávrh zákona
623 19. 7. 2017Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017Informácia
624 13. 7. 2017Vládny návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidiekaNávrh zákona
613 12. 7. 2017Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018Správa
621 10. 7. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
617 4. 7. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisovNávrh zákona
619 22. 6. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana LAURENČÍKA, Juraja DROBU, Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctveNávrh zákona
616 21. 6. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisovNávrh zákona
615 21. 6. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovNávrh zákona
614 20. 6. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8. decembra 2011 ako nástroja na riešenie nedostatku financií na dobudovanie nadradenej - prioritnej cestnej infraštruktúryIný typ
550 19. 6. 2017Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 25. mája 2017 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 25. mája 2017 Iný typ
612 15. 6. 2017Návrh na zmeny v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady EurópyIný typ
611 8. 6. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
610 8. 6. 2017Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
609 7. 6. 2017Návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátuIný typ
608 7. 6. 2017Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republikyIný typ
565 7. 6. 2017Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie SlovenskaIný typ
566 2. 6. 2017Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016Iný typ
555 29. 5. 2017Návrh na zaradenie celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti RVS, a.s. do zoznamu majetkových účastí štátu zahrnutých do prevodu majetku (Navrhovateľ vzal listom z 9. júna 2017 svoj návrh späť.)Iný typ
607 26. 5. 2017Zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.