Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 1534
Dátum doručenia: 31. 5. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Goga, B. Kollár, M. Krajniak, A. Pčolinská, P. Pčolinský, Z. Šebová, P. Štarchoň)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT