Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Jarmily HALGAŠOVEJ a Petra CMOREJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 930
Dátum doručenia: 25. 2. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Viskupič, P. Cmorej, J. Halgašová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 965 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 965 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1344 zo dňa 22. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 4. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us601344 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601344 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 4. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 5. 5. 2022.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1435 zo dňa 5. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 5. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 5. 2022), číslo 169/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT