Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra VONSA, Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Lukáša KYSELICU a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1596
Dátum doručenia: 13. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Krajčír, P. Kremský, M. Kuriak, L. Kyselica, P. Vons)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1662 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1662 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2342 zo dňa 15. 6. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 7. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 7. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us942342 (Uznesenie (1. čítanie)) Us942342 (19 KB)

Rokovanie výborov

19. 6. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
26. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

17. 7. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2342 zo dňa 15. 6. 2023

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2023 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1596 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1596 Miloš Svrček II (84 KB)
28. 06. 2023 Vons, Peter Detail návrhu 8 1596 Peter Vons II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1596 Peter Vons II (111 KB)


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT