Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 50
Dátum doručenia: 25. 4. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 45 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 45 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 28 zo dňa 27. 4. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 27 zo dňa 27. 4. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us030028 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030028 (18 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 4. 2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

27. 4. 2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 27. 4. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 29 zo dňa 27. 4. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 4. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 4. 2016), číslo 167/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT