Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1704
Dátum doručenia: 27.9.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Antošová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 22.11.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1805 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1805 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2170 zo dňa 22.10.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 22.11.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512170 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512170 (23 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
25.11.2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 28.11.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 Antošová, Eva Detail návrhu 7 1704 Eva Antošová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1704 Eva Antošová II (62 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2259 zo dňa 28. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.12.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30.12.2019), číslo 475/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT