Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1412
Dátum doručenia: 2. 4. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Antošová, R. Baláž, T. Bernaťák, A. Danko, T. Jančula, S. Kmec, P. Pamula, E. Smolíková, J. Soboňa, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1736 zo dňa 4. 4. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1728 zo dňa 3. 4. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.Rokovanie výborov

4. 4. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 4. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4. 4. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

4. 4. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 4. 4. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1744 zo dňa 4. 4. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 4. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 4. 2019), číslo 88/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT